Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2019 13:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 09 października 2019r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Na podstawie § 2 ust.1 regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radwanice oraz na kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or/2/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy w następującym składzie:

1.Wójt Gminy - Paweł Piwko

2.Sekretarz Gminy - Józef Machera

3.Skarbnik Gminy - Agata Małachowska

4.Kierownik referatu obywat. - Marta Młodecka


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie