Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2019 12:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

ZAPYTANIE OFERTOWE: Remont drogi wewnętrznej (dz. nr 352/4) w Radwanicach.

Ogłoszenie o wyborze

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi wewnętrznej o długości ok. 50 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in: roboty pomiarowe, usunięcie humusu, roboty ziemne, wykonanie profilowania wraz z zagęszczeniem koryta gruntowego, ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej, ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm. (materiał zamawiającego), wykonanie pobocza ziemnego. Zakres prac został określony przedmiarze robót stanowiącymi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie