Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2019 15:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1143D, w miejscowości Radwanice, na odcinku od km 3+170 do km 3+390 w zakresie wymiany konstrukcji pobocza oraz wykonania ścieku.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1143D, w miejscowości Radwanice, na odcinku od km 3+170 do km 3+390 w zakresie wymiany konstrukcji pobocza o dł. 120 m oraz wykonania ścieku o dł. ok 30 m. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) rozebranie nawierzchni betonowej pobocza,
b) wykonanie koryta na poboczu,
c) rozebranie krawężników – oporników kamiennych,
d) cięcie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika,
e) ułożenie krawężnika 15x30 na ławie betonowej o gr. 5 cm, ponad krawędź jezdni,
f) ułożenie ścieku prefabrykowanego 28x50, gr 8 cm, na ławie betonowej,
g) ułożenie obrzeży od strony ogrodzeń i budynków,
h) ułożenie podbudowy z mieszanki mineralnej 0/31, o gr. 15 cm,
i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr 8 cm,
j) montaż odwodnienia liniowego o szer. 200 mm D-400,
k) podłączenie do istniejącej studzienki wpustowej w poboczu,
l) przykrycie istniejącej studzienki wpustowej włazem ulicznym D-400,
m) frezowanie istniejącej nawierzchni wzdłuż ścieku oraz na całej szerokości nawierzchni w miejscu przełamania spadku poprzecznego na końcu odcinka,
n) ułożenie nowej warstwy ścieralnej w celu prawidłowego połączenia ze ściekiem i prawidłowego odprowadzania wody.
W zakres zamówienia wchodzi także kompleksowa obsługa geodezyjna.


Więcej informacji do pobrania poniżej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie