Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 października 2019 09:57 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa drogi gminnej ul. Cisowej w miejscowości Radwanice.

Informacja o złożonych ofertach i ogłoszenie o wyborze

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w ul. Cisowej w Radwanicach na długości ok. 60 m. W ramach zadania wykonać należy przebudowę polegającą na zmianie nawierzchni z istniejącej gruntowo – żużlowej na nawierzchnię z betonowej koski brukowej szarej na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 mm oraz podbudowie pomocniczej ze stabilizacji betonowej o Rm = 2,5 MPa. W ramach zadania przewiduje się również wykonanie wszystkich zjazdów oraz dojść do posesji na długości przebudowywanej drogi. Zjazdy oraz dojścia przewiduje się wykonać z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr. 20 cm (zjazdy) i 10 cm (dojścia). Ograniczenia jezdni drogi gminnej oraz zjazdów stanowić będą betonowe krawężniki drogowe 15x30 cm układane na ławie betonowej z oporem z betonu klasy B15. Natomiast ograniczenie dojść do posesji stanowić będą betonowe obrzeża chodnikowe 8x30 cm układane na ławie betonowej z oporem z betonu klasy B15.

Więcej informacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie