Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2019 12:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa bankowa budżetu Gminy Radwanice i jednostek organizacyjnych

Informacja o unieważnieniu postępowania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Radwanice oraz jednostek organizacyjnych polegającej na:
a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków walutowych, rachunku VAT;
b) możliwość otwarcia rachunków dla nowych jednostek organizacyjnych Gminy,
c) możliwości otwierania rachunków pomocniczych na wniosek gminy w trakcie trwania umowy;
d) realizacji wszystkich poleceń przelewów do innych banków w tym również w systemie ELIXIR,
e) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
f) wydawanie i obsługa kart przedpłaconych;
g) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
h) dokonywaniu wypłat gotówkowych, w tym również wypłat gotówkowych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
i) lokowaniu wolnych środków na lokatach krótkoterminowych;
j) wykonywaniu obsługi przy wykorzystaniu systemu elektronicznego przesyłania danych,
k) kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – w ujęciu miesięcznym,
l) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
m) zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami zamawiającego,
n) wydawanie zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, decyzji itp.,
o) wydawanie opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
p) przechowywanie depozytów,
q) obsługa przelewów masowych
r) zapewnieniu doradcy bankowego dla Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej objętej postępowaniem.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie