Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2019 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr X/66/19 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie wyboru ławnika.

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zmianami/ Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ławnikiem do Sądu Okręgowego w Legnicy wybrana została Pani Stanisława SZCZYKUTOWICZ.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca

Rady Gminy

Ewa FLAK

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie