Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 394

 1. 15 października 2019 12:24 | wersja 5 | Ten dokument ma 12 załączników 12

  Przetarg

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice.

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice.

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

  przeczytaj całość »

 2. 11 października 2019 14:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice”.

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice”.

  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481 (…)

  przeczytaj całość »

 3. 10 października 2019 13:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Droga zlokalizowana na dz. nr 67 oraz 11 w obrębie Buczyna, jednostka (…)

  przeczytaj całość »

 4. 9 października 2019 15:14 | wersja 3 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej, Jaworowej, Jesionowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radwanice w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Wiejskiej i Jesionowej oraz części ul. Jaworowej w Radwanicach”.

  Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej, Jaworowej, Jesionowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radwanice w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Wiejskiej i Jesionowej oraz części ul. Jaworowej w Radwanicach”.

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Informacja z otwarcia ofert

  przeczytaj całość »

 5. 9 października 2019 15:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1143D, w miejscowości Radwanice, na odcinku od km 3+170 do km 3+390 w zakresie wymiany konstrukcji pobocza oraz wykonania ścieku.

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1143D, w miejscowości Radwanice, na odcinku od km 3+170 do km 3+390 w zakresie wymiany konstrukcji pobocza oraz wykonania ścieku.

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1143D, w miejscowości Radwanice, na odcinku od km 3+170 do km 3+390 w zakresie wymiany konstrukcji pobocza o dł. 120 m oraz wykonania ścieku o dł. ok 30 m. (…)

  przeczytaj całość »

 6. 9 października 2019 12:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa bankowa budżetu Gminy Radwanice i jednostek organizacyjnych - II postępowanie

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Obsługa bankowa budżetu Gminy Radwanice i jednostek organizacyjnych - II postępowanie

  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Radwanice oraz jednostek organizacyjnych polegającej na:
  a) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, (…)

  przeczytaj całość »

 7. 23 września 2019 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  ZAPYTANIE CENOWE

  ZAPYTANIE CENOWE

  przewóz uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach na zajęcia nauki pływania w Pływalni Chrobry w Głogowie w ramach realizacji projektu Umiem pływać.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie