Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2019 09:28 | wersja 12 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Radwanicach


* WÓJT


Sekretarz Gminy - kierownik referatu organizacyjnego


Referat organizacyjny


- Stan. ds. informatyki
- Stan. ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
- Stan. ds. kadr i obsługi sekretariatu
- Stan. ds. biura obsługi klienta
- Stan. ds. promocji, inicjatyw lokalnych i OSP
- Stan. ds. obsługi - Sprzątaczka


Referat gospodarczy

- Stan. ds. utrzymania dróg i czystości
- Stan. ds. remontów i archiwum
- Stan. ds. melioracji i ochrony środowiska
- Stan. ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
- Stan. ds. inwestora i mienia komunalnego


Referat inwestycyjny

- Stan. ds. funduszy europejskich i krajowych
- Stan. ds. inwestycji
- Stan. ds. zamówień publicznych i funduszy krajowych
- Stan. ds. inwestycji i remontów

Referat obywatelski
Kierownik referatu obywatelskiego / Z-ca kierownika USC

- Stan. ds. obywatelskich i kryzysowych


Referat finansowy
Skarbnik Gminy - kieruje referatem finansowym


- Stan. ds. księgowości i inkasa opłat
- Stan. ds. wydatków budżetowych
- Stan. ds. dochodów i płac
- Stan. ds. księgowości podatkowej
- Stan. ds. wymiaru podatków lokalnych


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie