Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 sierpnia 2019 09:27 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Ułanów; obręb Sieroszowice.

Ogłoszenie o wyborze

Informacja z otwarcia ofert

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – zlokalizowanej na dz. nr 394 oraz 367/2 Ułanów, obręb Sieroszowice, jednostka ewidencyjna Radwanice o łącznej długości 1040 m. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kruszywa 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie wraz z warstwą klinującą grysu (0/5mm) o szerokości jezdni 5,00m. oraz wykonanie obustronnych poboczy ziemnych na szerokości do 0,5 m od krawędzi jezdni.

Więcej informacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie