Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 października 2019 14:45 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Droga zlokalizowana na dz. nr 67 oraz 11 w obrębie Buczyna, jednostka ewidencyjna Radwanice; łączna długość drogi 1500 m. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego granitowego zagęszczonego mechanicznie zasypanego i zagęszczonego miałem kamiennym granitowym. Remont zakłada wykonanie jezdni o szerokości 3,70 m. oraz wykonanie obustronnych poboczy ziemnych o szerokości ok. 0,5 m od krawędzi jezdni.
Konstrukcja drogi:
- warstwa klinująca z miału kamiennego granitowego 0/5mm - gr. 1cm,
- warstwa z kruszywa łamanego granitowego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 5 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego granitowego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - gr. 15 cm,
- istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone.
Konstrukcja poboczy:
- grunt rodzimy - gr. 10cm.


Więcej informacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie