Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Wyniki przetargów

 1. 11 lipca 2016 09:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „PRZESIECZNA droga dojazdowa do gruntów rolnych - remont drogi gminnej, działka nr 162 obręb Przesieczna, Gmina Radwanice”


  przeczytaj całość »

 2. 13 czerwca 2016 08:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Roboty remontowe pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Buczynie nr 17 i sali gimnastycznej w Buczynie nr 21 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy (…)

  przeczytaj całość »

 3. 27 kwietnia 2016 13:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa oraz remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku lecznicy dla zwierząt na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w (…)

  przeczytaj całość »

 4. 14 grudnia 2015 09:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie:

  ZADANIE 1: „Przebudowa drogi gminnej nr 100992D obręb Drożów – obręb Jakubów etap II”,

  ZADANIE 2: „Przebudowa drogi gminnej dz. 233, 243/3, 243/5 obręb (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3 4     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie