Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Roboty budowlane

 1. 10 października 2019 13:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o nawierzchni tłuczniowej Buczyna w ramach zadania: „Buczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Droga zlokalizowana na dz. nr 67 oraz 11 w obrębie Buczyna, jednostka (…)

  przeczytaj całość »

 2. 9 października 2019 15:14 | wersja 3 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej, Jaworowej, Jesionowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radwanice w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Wiejskiej i Jesionowej oraz części ul. Jaworowej w Radwanicach”.

  Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej, Jaworowej, Jesionowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radwanice w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Wiejskiej i Jesionowej oraz części ul. Jaworowej w Radwanicach”.

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Informacja z otwarcia ofert

  przeczytaj całość »

 3. 27 września 2019 12:51 | wersja 4 | Ten dokument ma 11 załączników 11

  Przetarg

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice.

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice.

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

  przeczytaj całość »

 4. 10 czerwca 2019 14:00 | wersja 5 | Ten dokument ma 13 załączników 13

  Przetarg

  Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radwanice, Jakubów, Przesieczna (Borów), Łagoszów Wielki, gmina Radwanice.

  Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radwanice, Jakubów, Przesieczna (Borów), Łagoszów Wielki, gmina Radwanice.

  Ogłoszenie o wyborze w zakresie części 6

  Ogłoszenie o wyborze oferty w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5 i 7

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyjaśnienie treści SIWZ

  przeczytaj całość »

 5. 28 marca 2019 13:57 | wersja 3 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Budowa parkingu na dz. nr 214/2 wraz z przebudową drogi gminnej (dz. nr 493), przebudową kanalizacji deszczowej wraz z budową chodników oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych w drodze powiatowej nr 1143D oraz budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 494 i 493) w Radwanicach.

  Budowa parkingu na dz. nr 214/2 wraz z przebudową drogi gminnej (dz. nr 493), przebudową kanalizacji deszczowej wraz z budową chodników oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych w drodze powiatowej nr 1143D oraz budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 494 i 493) w Radwanicach.

  Ogłoszenie o wyborze

  Informacja z otwarcia ofert

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie