Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 października 2019 12:24 | wersja 5 | Ten dokument ma 12 załączników 12

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 501, 508, 291/2, 291/1, 510, 135/3, 135/1, 484, 481, 479/4, 308/1 oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Włókienniczej w miejscowości Radwanice gmina Radwanice. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1084 m z rur Ø200 PVC,
b) sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur Ø90, Ø75 PE o łącznej długości 452 m,
c) dwóch przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym
d) odcinka sieci wodociągowej z rur Ø110 PE o długości 1162 m i przyłączy z rur Ø63 PE o długości 12 m wraz z hydrantami ppoż. w liczbie 11 szt.
e) odcinka sieci wodociągowej Ø110, Ø90 PE o łącznej długości 232,5 m oraz odcinków przyłączy Ø50, Ø32 o łącznej długości 35,5 m oraz dwóch hydrantów ppoż.

Więcej informacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie