Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2019 15:14 | wersja 3 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej, Jaworowej, Jesionowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radwanice w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Wiejskiej i Jesionowej oraz części ul. Jaworowej w Radwanicach”.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej, Jaworowej, Jesionowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4kV oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radwanice w ramach zadania „Przebudowa drogi ul. Wiejskiej i Jesionowej oraz części ul. Jaworowej w Radwanicach”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy wyodrębnione przez zamawiającego na potrzeby późniejszego rozliczenia inwestycji:
a) Etap I - Budowa drogi ul. Wiejskiej i Jaworowej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Klonowej i ul. Jaworowej oraz ul. Klonowej i ul. Wiejskiej w Radwanicach. W ramach etapu I należy wykonać:
- budowę dróg gminnych (ul. Wiejskiej oraz ul. Jaworowej) o szer. 5,5 m z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) oraz przebudowę skrzyżowania ul. Klonowej i ul. Jaworowej oraz ul. Klonowej i ul. Wiejskiej w Radwanicach – łączna powierzchnia około 2.260,0 m2;
- budowę 5 miejsc postojowych, ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m, chodników o szer. 1,5-2,0 m oraz zjazdów publicznych i indywidualnych o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej – łączna powierzchnia około 2.115,0 m2;
- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 295,2 m wraz z wpustami ulicznymi
z przykanalikami (19 sztuk) oraz zbiornik retencyjno-rozsączający,
- linię oświetlenia ulicznego o łącznej długości około 348,0 m wraz z 19 słupami oświetleniowymi;
- przebudowę odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości około 11,0 m.
b) ETAP II - Budowa ul. Jesionowej i drogi na dz. nr 359/37 w Radwanicach. W ramach części 2 należy wykonać:
- budowę drogi gminnej ul. Jesionowej o szer. 5,0 m oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 359/37 o szer. 5,0 m z betonowej kostki brukowej zjazdów i dojść do posesji indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej – łączna powierzchnia około 1.060,0 m2;
- sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości około 88,6 m wraz z wpustami ulicznymi z przykanalikami – 2 szt.
- linię oświetlenia ulicznego o łącznej długości około 220,0 m wraz z 5 słupami oświetleniowymi.


Więcej informacji do pobrania poniżej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie