Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 stycznia 2019 10:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Radwanice z dnia 08 stycznia 2019r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 oraz art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:


§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach w następującym składzie:

  1. Wójt Gminy-Paweł Piwko
  2. Sekretarz Gminy-Józef Machera
  3. Kierownik ref. finansowego-Agata Małachowska
  4. Kierownik ref. obywatelskiego -Sylwia Grabowska


§ 2.

Komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w dniu 15.01.2019 r. od godz. 9,00 i wyłoni kandydata na dyrektora.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie