Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 372

 1. 17 kwietnia 2019 15:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radwanice, Jakubów, Przesieczna (Borów), Łagoszów Wielki, gmina Radwanice.

  Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radwanice, Jakubów, Przesieczna (Borów), Łagoszów Wielki, gmina Radwanice.

  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radwanice, Jakubów, Przesieczna (Borów), Łagoszów Wielki, gmina Radwanice
  2. Zamówienie zostało podzielone na 7 części:
  a) Część 1 - (…)

  przeczytaj całość »

 2. 12 kwietnia 2019 13:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów - Drożyna.

  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów - Drożyna.

  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów - Drożyna. W ramach zamówienia należy wykonać remont drogi gminnej nr 100991D na odcinku od DK3 do skrzyżowania w miejscowości (…)

  przeczytaj całość »

 3. 28 marca 2019 13:57 | wersja 3 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Budowa parkingu na dz. nr 214/2 wraz z przebudową drogi gminnej (dz. nr 493), przebudową kanalizacji deszczowej wraz z budową chodników oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych w drodze powiatowej nr 1143D oraz budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 494 i 493) w Radwanicach.

  Budowa parkingu na dz. nr 214/2 wraz z przebudową drogi gminnej (dz. nr 493), przebudową kanalizacji deszczowej wraz z budową chodników oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych w drodze powiatowej nr 1143D oraz budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 494 i 493) w Radwanicach.

  Ogłoszenie o wyborze

  Informacja z otwarcia ofert

  przeczytaj całość »

 4. 26 marca 2019 15:06 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE_ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej przy zabytku nieruchomym w ramach zadania pn. Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba.

  ZAPYTANIE OFERTOWE_ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej przy zabytku nieruchomym w ramach zadania pn. Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba.

  Ogłoszenie o wyborze

  Informacja z otwarcia ofert

  przeczytaj całość »

 5. 4 marca 2019 13:21 | wersja 7 | Ten dokument ma 12 załączników 12

  Przetarg

  Usunięcie, transport i utylizacja odpadów, w tym także niebezpiecznych z nielegalnego składowiska w Jakubowie, dz. 125/16 i 125/17.

  Usunięcie, transport i utylizacja odpadów, w tym także niebezpiecznych z nielegalnego składowiska w Jakubowie, dz. 125/16 i 125/17.

  Ogłoszenie o wyborze oferty

  Informacja z otwarcia ofert

  wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 3

  zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 1

  Uwaga: Zmiana formularza oferty (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie