Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 346

 1. 16 lipca 2018 12:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - działki nr 256/4, 506/2, 254/7, 791/1, 157/13, 157/15 obręb Radwanice gmina oraz działki nr 425/1, 516, 399 obręb Łagoszów Wielki gmina Radwanice oraz przyłącza wodociągowego, działki nr 425/1, 516, 399 obręb Łagoszów Wielki gmina Radwanice.

  Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - działki nr 256/4, 506/2, 254/7, 791/1, 157/13, 157/15 obręb Radwanice gmina oraz działki nr 425/1, 516, 399 obręb Łagoszów Wielki gmina Radwanice oraz przyłącza wodociągowego, działki nr 425/1, 516, 399 obręb Łagoszów Wielki gmina Radwanice.

  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - działki nr 256/4, 506/2, 254/7, 791/1, 157/13, 157/15 obręb Radwanice gmina oraz działki nr 425/1, 516, 399 obręb Łagoszów Wielki gmina Radwanice oraz (…)

  przeczytaj całość »

 2. 4 lipca 2018 12:09 | wersja 4 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kłębanowice i Buczyna oraz przebudowy sieci wodociągowej w Buczynie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Kłębanowice i Buczyna oraz przebudowy sieci wodociągowej w Buczynie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Informacja z otwarcia ofert

  UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Dodano wyjaśnienia i zmiany SIWZ

  przeczytaj całość »

 3. 28 czerwca 2018 15:17 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Mechanicznej w Radwanicach (działki nr 360/8 i 360/39) i budowa drogi gminnej na działkach 360/27, 360/30 i 360/3 obręb Radwanice do wpięcia z ul. Akacjową (działka nr 524/2) wraz z sieciami uzbrojenia terenu: wodociągową, kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Mechanicznej w Radwanicach (działki nr 360/8 i 360/39) i budowa drogi gminnej na działkach 360/27, 360/30 i 360/3 obręb Radwanice do wpięcia z ul. Akacjową (działka nr 524/2) wraz z sieciami uzbrojenia terenu: wodociągową, kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym” oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

  przeczytaj całość »

 4. 28 czerwca 2018 15:16 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej – przedłużenie drogi w ul. Akacjowej w Radwanicach (dz. nr 791/1) do wpięcia do drogi gminnej w miejscowości Przesieczna (dz. nr 34)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi gminnej – przedłużenie drogi w ul. Akacjowej w Radwanicach (dz. nr 791/1) do wpięcia do drogi gminnej w miejscowości Przesieczna (dz. nr 34)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

  przeczytaj całość »

 5. 28 czerwca 2018 15:16 | wersja 6 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych dz. nr 440/1; 129/8; 128/3 w Łagoszowie Wielkim”.

  ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych dz. nr 440/1; 129/8; 128/3 w Łagoszowie Wielkim”.

  Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

  Zmiana treści zapytania ofertowego

  Wyjaśnienie treści SIWZ

  przeczytaj całość »

 6. 28 czerwca 2018 15:14 | wersja 3 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Modrzewiowa, ul. Jarzębinowa w Radwanicach”.

  ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Modrzewiowa, ul. Jarzębinowa w Radwanicach”.

  Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie zapytania ofertowego

  Zmiana treści ZO nr 1

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie