Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 375

 1. 24 czerwca 2019 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Radwanice”.

  Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Radwanice”.

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Radwanice”. Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. budowę (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 czerwca 2019 12:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 257/10 w miejscowości Radwanice gmina Radwanice.

  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 257/10 w miejscowości Radwanice gmina Radwanice.

  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 257/10 w miejscowości Radwanice gmina Radwanice. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać budowę odcinka sieci (…)

  przeczytaj całość »

 3. 10 czerwca 2019 14:00 | wersja 5 | Ten dokument ma 13 załączników 13

  Przetarg

  Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radwanice, Jakubów, Przesieczna (Borów), Łagoszów Wielki, gmina Radwanice.

  Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radwanice, Jakubów, Przesieczna (Borów), Łagoszów Wielki, gmina Radwanice.

  Ogłoszenie o wyborze w zakresie części 6

  Ogłoszenie o wyborze oferty w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5 i 7

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyjaśnienie treści SIWZ

  przeczytaj całość »

 4. 28 marca 2019 13:57 | wersja 3 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Budowa parkingu na dz. nr 214/2 wraz z przebudową drogi gminnej (dz. nr 493), przebudową kanalizacji deszczowej wraz z budową chodników oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych w drodze powiatowej nr 1143D oraz budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 494 i 493) w Radwanicach.

  Budowa parkingu na dz. nr 214/2 wraz z przebudową drogi gminnej (dz. nr 493), przebudową kanalizacji deszczowej wraz z budową chodników oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych w drodze powiatowej nr 1143D oraz budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 494 i 493) w Radwanicach.

  Ogłoszenie o wyborze

  Informacja z otwarcia ofert

  przeczytaj całość »

 5. 26 marca 2019 15:06 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE_ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej przy zabytku nieruchomym w ramach zadania pn. Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba.

  ZAPYTANIE OFERTOWE_ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej przy zabytku nieruchomym w ramach zadania pn. Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba.

  Ogłoszenie o wyborze

  Informacja z otwarcia ofert

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie