Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 maja 2018 12:17 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Polkowicki Marek Tramś uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu polkowickiego kontynuowane są działania w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają osoby:

 1. młodzież do 26 roku życia,
 2. którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,
 3. które ukończyły 65 lat,
 4. posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 8. w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Jakie dokumenty będą potrzebne?
Prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się poprzez przedłożenie jednego z poniższych dokumentów:

 1. oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, lub zaświadczenia o udzielaniu świadczenia,
 2. ważnej Karty Dużej Rodziny,
 3. zaświadczenia kombatanta,
 4. ważnej legitymacji weterana,
 5. dowodu osobistego dotyczy osób do 26 roku życia i tych które ukończyły 65 lat,
 6. oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji zagrożenia w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
 7. dokumentu potwierdzającego ciążę.Źródło – Ministerstwo Sprawiedliwości (http://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodpl...)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie