Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Roboty budowlane

 1. 11 sierpnia 2017 08:34 | wersja 6 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Przebudowa drogi gminnej dz. nr 62, 201 wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1125D w miejscowości Kłębanowice.

  Przebudowa drogi gminnej dz. nr 62, 201 wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1125D w miejscowości Kłębanowice.

  Informacja o wyborze oferty w zakresie części 2
  Unieważnienie postępowania w zakresie części 1 i 3

  Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót.

  przeczytaj całość »

 2. 27 czerwca 2017 14:16 | wersja 6 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków.

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków.

  Uwaga: ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 27.06.2017r.

  Uwaga: dodano informację z otwarcia ofert

  Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert, dodano wyjaśnienia nr 1 i zmianę nr 2 treści SIWZ

  Uwaga: dodano zmianę (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie