Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia i obwieszczenia instytucji

 1. 21 lipca 2017 09:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zdania: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej Nr 1 z o głębokości 25,0 m, o wydajności Q = 40m3/h zlokalizowanej w miejscowości Radwanice, na (…)

  przeczytaj całość »

 2. 14 czerwca 2017 15:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.06.2017

  Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.06.2017

  w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wylotu ścieków do rzeki Skłoba, przewidziany do realizacji na działce nr 329, AM-1 Obręb 001_Buczyna, Jedn. Ewid.021606_2 Radwanice, w ramach zadania pod nazwą (…)

  przeczytaj całość »

 3. 22 maja 2017 11:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 12.05.2017

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 12.05.2017

  o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączem wodociągowym, kanałem ścieków oczyszczonych, (z wyłączeniem wylotu ścieków do rzeki Skłoba, zlokalizowanego na działce o numerze (…)

  przeczytaj całość »

 4. 25 kwietnia 2017 09:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 21.04.2017

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 21.04.2017

  o wydaniu decyzji odmawiającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej : "Kłębanowice V" o mocy do 0,99MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Kłębanowice, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 20.12, obręb (…)

  przeczytaj całość »

 5. 10 stycznia 2017 12:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 28.12.2016

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 28.12.2016

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego o wydaniu w dniu 28.12.2016r. decyzji nr 729.2016 zatwierdzającą zmiany do decyzji nr 499.2016 z dnia 05.09.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1148D (…)

  przeczytaj całość »

 6. 16 listopada 2016 08:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 14.11.2016

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 14.11.2016

  w sprawie wydania w dniu 14.11.2016 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 100992D,obręb Drożów, obręb Jakubów - etap II 0+850 -1+694 [intensywne opady deszczu czerwiec lipiec 2014.]"...

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3 4     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie