Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ogłoszenia

 1. 16 stycznia 2018 11:55 | wersja 5 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice” - II

  Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice” - II

  16.01.2018r.: informacja z otwarcia ofert

  09.01.2018r.: zmiana treści zapytania ofertowego nr 2

  05.01.2018r.: Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego nr 1

  05.01.2018r.: Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 stycznia 2018 13:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Dostawa pomocy dydaktycznych – zestawów uczniowskich do nauczania przedmiotów przyrodniczych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.

  Dostawa pomocy dydaktycznych – zestawów uczniowskich do nauczania przedmiotów przyrodniczych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.

  Gmina Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania pn.

  Dostawa pomocy dydaktycznych – zestawów uczniowskich do nauczania przedmiotów przyrodniczych na potrzeby (…)

  przeczytaj całość »

 3. 5 stycznia 2018 14:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych - oprogramowania tablic interaktywnych na potrzeby realizacji projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice"

  Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych - oprogramowania tablic interaktywnych na potrzeby realizacji projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice"

  Gmina Radwanice zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych - oprogramowania tablic interaktywnych na potrzeby realizacji projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych i (…)

  przeczytaj całość »

 4. 22 grudnia 2017 12:52 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Radwanice w roku 2018”

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Radwanice w roku 2018”

  Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-170 Radwanice, w terminie do dnia 05.01.2018r. do godz. 12.00.

  Oferty (…)

  przeczytaj całość »

 5. 21 grudnia 2017 09:05 | wersja 7 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice” - II

  Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice” - II

  Ogłoszenie o wyborze w zakresie części IV
  Ogłoszenie o wyborze i odrzuceniu oferty w zakresie V
  Unieważnienie w zakresie części II i VI
  Ogłoszenie o wyborze w zakresie części III
  Ogłoszenie (…)

  przeczytaj całość »

 6. 29 listopada 2017 11:15 | wersja 8 | Ten dokument ma 11 załączników 11

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.

  Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.

  Wybór w zakresie części II
  Unieważnienie części I
  Informacja z otwarcia ofert

  Wyjaśnienia treści ZO nr 1 z dnia 21.11.2017r.

  Zmiana treści ZO nr 3 z dnia 20.11.2017r.

  Zmiana treści ZO nr 2 z dnia 17.11 (…)

  przeczytaj całość »

 7. 29 listopada 2017 09:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.

  Zapytanie ofertowe: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.


  Unieważnienie całości postepowania

  przeczytaj całość »

 8. 2 listopada 2017 09:11 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe: Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w Gminie Radawnice poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących w ramach realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.

  Zapytanie ofertowe: Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w Gminie Radawnice poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących w ramach realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Radwanice”.

  Ogłoszenie o wyborze

  Informacja z otwarcia ofert

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie