Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 kwietnia 2017 10:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Konkurs na logo i hasło promocyjne Gminy Radwanice

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Radwanice i hasła promocyjnego Gminy. Konkurs na logo i hasło, które wkrótce mają stać się oficjalną identyfikacją gminy, skierowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 16 rok życia i osób prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej.

Konkurs ma charakter jednoetapowy i posiada zasięg ogólnopolski. Projekt logo i hasła stanowią dwa odrębne elementy konkursu, jednakże dopuszcza się możliwość zgłoszenia logo i hasła, jako jednego spójnego projektu.

Projekt logo i hasła powinien przykuwać uwagę, wzbudzać zainteresowanie i budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter, potencjał i kierunki rozwoju gminy. Komisja konkursowa dokona oceny prac oraz wyboru najlepszego projektu oceniając walory artystyczne, graficzne i użytkowe. Zwycięskie projekty zostaną nagrodzone nagrodą finansową.

Prace konkursowe, należy złożyć w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Radwanice lub przesłać na adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, do dnia 19 maja 2017 r. (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie