Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 czerwca 2019 14:00 | wersja 5 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radwanice, Jakubów, Przesieczna (Borów), Łagoszów Wielki, gmina Radwanice.

Ogłoszenie o wyborze w zakresie części 6

Ogłoszenie o wyborze oferty w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5 i 7

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radwanice, Jakubów, Przesieczna (Borów), Łagoszów Wielki, gmina Radwanice
2. Zamówienie zostało podzielone na 7 części:
a) Część 1 - Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Kalinowa, działki nr 157/3, 157/16, 157/17, 157/19, 359/11, 359/15, 359/19, 359/38, 359/39, 359/40, 524/2, 525/2, 791/1, 814/5 w Radwanicach. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur Ø110 PE o długości 226,3 m wraz z hydrantami (2 szt.) z podejściami Ø 90 PE o łącznej długości 1,7m oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200 PVC o długości 180,4 m;
b) Część 2 - Budowa odcinków sieci wodociągowej ul. Jaworowa, działki nr 525/2, 359/38, 359/18 w Radwanicach. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur Ø 90 PE o długości 152,5 m oraz hydrant – 1 szt.;
c) Część 3 - Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Przesieczna (Borów), działka nr 190. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur Ø 90 PE o długości 66,4m wraz z hydrantem (1 szt.) oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200 PVC o długości 68,6 m;
d) Część 4 - Budowa odcinków sieci wodociągowej Przesieczna, działki nr 151/1, 152/1, 152/5, 153/1, 153/4, 153/5, 260/2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur Ø 110 PE o długości 174,6 m oraz hydrant – 1 szt. wraz z podejściem z rur Ø 90 PE o długości 1,4m;
e) Część 5 - Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Łagoszów Wielki, działka nr 508/3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200 PVC o długości 44,2 m;
f) Część 6 - Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Łagoszów Wielki, działki nr 509, 510, 512. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur Ø 90 PE o długości 6,0m oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200 PVC o długości 11,0 m;
g) Część 7 - Budowa odcinków sieci wodociągowej Jakubów, działki nr 239, 63/21. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać odcinek sieci wodociągowej z rur Ø 160 PE o długości 136,1 m, z rur Ø 110 PE o długości 50,1m oraz hydrant (1 szt.) wraz z podejściem Ø 90 PE o długości 3,6m.
3. W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich części wchodzi także rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, kompleksowa obsługa geodezyjna wykonanych obiektów, dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Polkowicach.
4. Obsługę geodezyjną należy ująć w kosztach wykonania kanalizacji sanitarnej.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ (Przedmiary robót zostały rozdzielone na poszczególne części).
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zostały podzielone na poszczególne części.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie