Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2019 12:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 257/10 w miejscowości Radwanice gmina Radwanice.

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 257/10 w miejscowości Radwanice gmina Radwanice. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Radwanice, na działce nr 257/10 o łącznej długości 107,2 m z rur Ø63 PE (bez studzienek przyłączeniowych) oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø200 PVC o długości 2,5 m wraz z hydrantem płuczącym przeznaczonym do płukania wybudowanej sieci.Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania studzienek przyłączeniowych wraz z wyposażeniem. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w przedmiarze robót.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie