Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 25 kwietnia 2017 09:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 21.04.2017

  Obwieszczenie Starosty Polkowickiego z 21.04.2017

  o wydaniu decyzji odmawiającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej : "Kłębanowice V" o mocy do 0,99MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w miejscowości Kłębanowice, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 20.12, obręb (…)

  przeczytaj całość »

 2. 25 kwietnia 2017 08:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków.

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków.

  Uwaga: dodano zmianę treści SIWZ nr 1

  przeczytaj całość »

 3. 21 kwietnia 2017 10:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Konkurs na logo i hasło promocyjne Gminy Radwanice

  Konkurs na logo i hasło promocyjne Gminy Radwanice

  Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Radwanice i hasła promocyjnego Gminy. Konkurs na logo i hasło, które wkrótce mają stać się oficjalną identyfikacją gminy, skierowany jest do osób fizycznych, (…)

  przeczytaj całość »

 4. 18 kwietnia 2017 10:14 | wersja 3 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice”.

  Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice”.

  Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert, dodano wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ nr 2 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Uwaga: dodano wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

  przeczytaj całość »

 5. 18 kwietnia 2017 09:27 | wersja 6 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Wykonanie zapleczy kontenerowych dla sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłączy i instalacji w miejscowościach Radwanice i Buczyna.

  Wykonanie zapleczy kontenerowych dla sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłączy i instalacji w miejscowościach Radwanice i Buczyna.

  Uwaga: dodano ogłoszenie o wyborze oferty.

  Uwaga: dodano informację z otwarcia ofert z dnia 10.04.2017r.

  Uwaga: dodano wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

  Uwaga: zmiana terminu składania ofert

  Uwaga: zmiana terminu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie