Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 13 kwietnia 2016 12:46 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Przetarg

    Informacja z otwarcia ofert

    dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa oraz remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku lecznicy dla zwierząt na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy (…)

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Radwanicach

Logowanie